2.0 com a filosofia o estratègia per a la supervivència?

“2.0 com a filosofia o estratègia per a la supervivència? De la comunicació a la programació, gestió i finançament.”

Aquí podeu mirar l’storify del curs.

Docent
Cristina Riera
Dates
Divendres 11 de maig de 17 h. a 20 h.
Dissabte 12 de maig de 10’30h. a 13’30h.
Duració i format
6 hores distribuïdes en 2 sessions de 3 h. Curs presencial.

Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota
60 €
Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com
971 718 786

Dirigit a:

Gestors culturals, creadors i agents culturals.

Forma de treball:
El curs s’estructura en dues sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament parteix d’una primera part introductòria a cada sessió per tal presentar alguns conceptes claus, elements a tenir en compte i oferir algunes pistes sobre noves metodologies de treball i nous reptes i oportunitats. A continuació es planteja un espai de treball i debat compartit, d’aprenentatge horitzontal i col·laboratiu, a  partir d’experiències concretes suggerides per tots els participants per a la seva anàlisi.

Programa curs
Sessió 1_Divendres 11 de maig, 17-20h.
• Per què una estratègia de comunicació 2.0?
• 2.0 com a actitud i filosofia.
• De màrqueting a comunicació entre persones.
• Qui genera avui continguts, qui els difon, qui els avalua? Qui són els especialistes, qui són els prescriptors?
• Identitat digital: Com es genera, qui la crea?
• Persones node, persones marca, persones radar.
• Oportunitats i perills del 2.0.
• Com plantejar una estratègia de comunicació digital? Conceptes, eines, temporalització, monitorització.
• Noves competències necessàries.
• Anàlisi de casos i espai de treball i debat.
Sessió 2 _Dissabte 12 de maig, 10:30-13:30h.
• Col·laboració, coproducció, co-creació, co-gestió, coworking, crowdsourcing… Els co i els crowd
estan de moda. Conseqüència, oportunitat o estratègia de supervivència?
• Noves formes de gestió: Com les xarxes socials poden contribuir a establir noves dinàmiques
col·laboratives.
• Nous formats: de programació, de co-creació, d’exhibició.
• Alguns exemples. Presentació i debat.
• Noves vies de finançament: Crowdfunding.Biografia de la responsable

Cristina Riera (Mallorca, 1972) viu i treballa des de Barcelona.
Llicenciada en Història de l’Art, gestora, consultora i comunicadora cultural, amb experiència en diferents àmbits.
Coordinadora general del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, des de 1996. Membre de la Junta directiva de la APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya) i responsable de comunicació des de desembre de 2011.
Ha treballat més de 10 anys a Trànsit Projectes, com a Responsable del Àrea de R+D+i, i desenvolupant projectes de consultoria cultural, gestió de projectes i equipaments culturals, projectes internacionals, i tasques de comunicació cultural.
Membre del consell de direcció de Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró (Barcelona) des del 2005.
Ha participat en projectes de consultoria cultural per a diferents entitats i institucions culturals (Ajuntament de Barcelona (assessora del Pla Estratègic Cultural de Barcelona), Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona, Espai Cultural Caja Madrid, Caixa Sabadell, La Caldera). Ha coordinat projectes artístics diversos nacionals i internacionals i col·laborat amb artistes com Eulàlia
Valldosera. Coordinadora del mòdul d’Indústries Culturals del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de  Barcelona (2005, 2007) i tutora de projectes finals 2009 – 2011.
En aquests moments treballa com a freelance en projectes vinculats a plataformes digitals, impartint cursos i explorant noves dinàmiques col·laboratives.

“I JO QUÈ SÉ?” Eines per a la gestió de la informació i comunicació social

“I JO QUÈ SÉ? Eines per a la  gestió de la informació i comunicació social”

Aquí podeu llegir l’ storify del curs.

Avui en dia la comunicació a través de les xarxes socials és imprescindible i no ho és menys per a la gent que treballam en cultura. Les eines de comunicació on-line van apareixent de manera molt ràpida i moltes vegades ens pensam que les sabem manejar i només estam utilitzant una petita part de les possibilitats que ens ofereixen. Altres vegades ens costa saber com funcionen i, sobretot, per què serveixen.
Amb aquest curs hem volgut que Tona Pou ens doni a conèixer diferents eines de gestió de la informació i comunicació social. Saber com usar-les segons els nostres objectius. Tenir una idea del que volem dir i com fer-ho arribar als nostres públic potencials. Tenir un punt de partida per desenvolupar habilitats digitals. En definitiva, que ens expliqui de manera pràctica que significa la presència a Internet i com podem fer servir certes eines per a la difusió i promoció de les nostres activitats i projectes.
Dirigit a:
Gestors culturals, creadors i agents culturals.
Impartit per:
Tona Pou
Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma
Horari
25, 26, 27 i 28 de juny de 2012 De 17 a 20h.
Quota
100 €

Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com
971 718 786
Duració i format
12 hores distribuïdes en 4 sessions de 3 h.  Curs presencial.

Forma de treball
El curs s’estructura en quatre sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament
parteix d’una primera sessió introductòria per tal presentar alguns conceptes claus, elements a
tenir en compte. A continuació es planteja un espai de treball on s’analitzaran diferents
plataformes tant de recerca d’informació, xarxes socials o de monitorització.

Programa curs
Sessió 1_Dilluns 25 de juny, 17-20h.
INTRODUCCIÓ
• Què és comunicació social, perquè són importants les xarxes socials, com les podem fer servir i presentació del nou entorn social.
• Presència on-line.
• Web corporativa: web estàtica i web dinàmica.
• Planejar la visibilitat: què deim – contingut original. què difonem – contingut d’altres en quins canals.
• Escolta activa. mirar què es diu de nosaltres. mirar què fa la competència. paraules clau. saber on apareixen i què diuen.
• Definir públic objectiu i audiència.
Sessió 2_Dimarts 26 de juny, 17-20h.
ESTRATÈGIA EN MITJANTS SOCIALS
• Fonts d’informació.
• Recerca de fonts: blogs, mitjans: RSS – reader, Menéame, Huffington post, Google alerts.
• Eines d’enmagatzament d’informació: socialbookmarking, delicious, evernote, dropbox.
• Definir públic objectiu i audiència.
• La web – continguts, estructura i navegació. Sessió 3_Dimecres 27 de juny, 17-20h.
XARXES SOCIALS
• Concepte de xarxa social. Xarxes horitzontals i xarxes verticals.
• Continguts a distribuir i registre de comunicació.
• Facebook: pàgines i perfils, administrar pàgines, pujar informació, estadístiques i adds.
• Twitter: recerca following/ followers, llistes, hastags, usos, conversar, RSS, difondre i escoltar.
Sessió 4_Dijous 28 de juny, 17-20h.
ALTRES XARXES I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS. MONITORITZACIÓ
• Altres: linkedin, pinterest, flickr/500px, youtube, tumblr, posterous.
• Difusió de continguts: Posterous, Hootsuite, Tweetdeck, IFFFT, botize.
• Monitorització: social mention, Tweetreach, Social Bro, FB insights, Google alerts.

Biografia de la responsable
Tona Pou (Mallorca)
Me faig dir estratega en Internet social, què és el mateix que dir: molt poca cosa. Els meus clients me paguen per desar-los la paradeta on-line, i en els darrers anys he hagut de desenvolupar una partida d’aptituds i entendre una partida de coses que tenc tan interioritzades que crec que tothom les coneix. I no. I me sorprèn perquè no és difícil.
Intentaré fer-vos una idea sobre eines per facilitar-vos la vida, saber com les podeu usar per obtenir el que voleu. Serà el mínim imprescindible perquè pogueu saber de què va el tema aquest “d’Internet” i plantejar-vos treure’n partit. Haurem d’aprofitar bé les 12 hores del curs!.

Lògica expositiva i públics. Mètodes i actituds en l’àmbit expositiu de l’Art Contemporani

“Lògica expositiva i públics. Mètodes i actituds en l’àmbit expositiu de l’Art Contemporani”

Aquí teniu l’storify del curs.

El paper de la comunicació unidireccional en els mitjans s’ha vist qüestionat amb l’ús d’internet, que permet no tal sols ser consumidor d’una informació sinó que també dóna l’oportunitat de ser productor de continguts. Aquest principi del subjecte com a “prosumer” (productor i consumidor a la vegada) és un fet que cada cop està més present en la creació contemporània i que necessita d’una reflexió global, però també específica en la conceptualització i la gestió d’aquests tipus de projectes. Les relacions entre els diferents agents culturals que participen d’un projecte també estan en un procés de transició en el que cada cop més es reclamen organitzacions horitzontals que permetin no tan sols una major democratització sinó que també tenguin la capacitat
d’acollir noves propostes.

En aquest curs s’identificaran tendències, es comentaran experiències i produccions artístiques per donar eines que ajudin a desenvolupar nous models de projectes expositius en una nova situació de relació entre els agents que n’integren el context.

Dirigit a

Comissaris, crítics, galeristes, personal de museus i institucions artístiques, educadors, gestors culturals, artistes, docents i totes aquelles persones interessades en la reflexió sobre l’art actual.

Docent

Mercè Alsina

Dates

19 i 20 d’octubre de 2012

Horaris

Dia 19 de 17 a 21h, dia 20 de 9’30 a 14’30h i de 16 a 19h.

Duració i format

El curs té una durada de 12 h. Curs presencial.

Nombre de participants

Mínim 10 i màxim 13.

Lloc

TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota

120 €

Informació i inscripció

tinacodina@gmail.com
971 718 786

Objetius

Capacitar o reciclar professionals per concebre, planificar i dirigir l’organització d’exposicions, tant des de l’àmbit públic com des del privat, que integrin la participació dels públics en els diferents estadis de l’exposició. Analitzar deiverses experiències i identificar tendències. Conèixer i diagnosticar el context en el qual s’ha de desenvolupar l’exposició: comunicació i difusió. Com integrar el context com a concepte. Treballar els perfils de públic i noves maneres de construir relacions en el context de l’art. Integrar l’autogestió dels públics. Conèixer altres experiències d’organització i de gestió de públics. Explorar altres categories d’espais i estratègies de participació. Reflexionar sobre diferents experiències exposictives i artístiques. Fomentar l’actuació creativa.

Metodologia

S’analitzaran a partir d’una introducció teòrica els aspectes plantejats en el programa del curs. S’analitzaran algunes de les pràctiques d’alguns dels espais de referència per l’art actual com la Tate Modern, el Palais de Tokio o la Fundació Tàpies entre d’altres, així com el treball d’artistes com Xavier Le Roy, Thomas Hirschhorn, Mike Nelson, Bestué-Vives, Song Dong, Enric Maurí, Thomas Struth, Bruno Serralongue, Olafur Eliasson, Mauricio Dias i Walter Riedweg, Pascale Marthine Tayou, Faisal Abdu’Allah, Joan Morey …

Programa del curs

Divendres 19 d’octubre de 17 a 21h.
Estètiques de la contemporaineïtat. Cap a la lògica del laboratori.

• Pràctiques artístiques i poètiques per a la construcció de les relacions humanes polítiques i socials. Del concepte al context. (Bourriaud, Rancière, Laddaga…)

Esfera pública. El públic de la cultura, prosumidor. La transformació de la indústria de continguts i la comunicació.

• La construcció de públics i d’opinió pública. De l’Accés Universal a la cultura i el coneixement a l’experiència i la connectivitat.

• Autor/Espectador Productor/Consumidor. El repte de l’auto organització i l’auto
aprenentatge. El rol del públic com a part mateixa de la producció i com a part del sentit artístic. Respostes per accedir a noves audiències.

Dissabte 20 d’octubre de 9:30 a 14:30h.
L’evolució del concepte exposició. Fórmules de co-treball i transversalitat.

• La lògica de l’exposició. Més enllà del cub blanc.
• Nous espais amb noves maneres de producció.

El lloc/Els llocs de l’exposició. Espai públic en construcció, espais relacionals i comunitaris.
• La nova centralitat dels espais col·lectius, com a identitats dinàmiques en transformació permanent.
• Estratègies de participació.

Dissabte 20 d’octubre de 16 a 19h.

Accions artístiques i nous models de comissariat que exploren situacions i comportaments nous en el context expositiu.
• Exposicions portàtils. Accions. Accions col·lectives. Propostes que responen als reptes exposats durant les sessions anteriors.

Experiències artístiques i expositives.

Perfil biogàfic de la docent

Mercè Alsina (1966) Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, especialitat en Història de l’Art, i Postgrau en Gestió Cultural i del Patrimoni pel Centre Europeu del Patrimoni, Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona. Experta en gestió i comunicació en l’àmbit cultural, comissària d’exposicions independent i crítica d’art.

Membre de l’Associació Catalana i Internacional de Crítics d’Art (ACCA i AICA). Actualment secretària de la secció catalana.

Autora de diversos documentals sobre cultura i comissària de més d’un centenar
d’exposicions, entre les que destaquen les programades a la galeria ARTUAL i la GALERIA 44, de Barcelona; així com el cicle ‘Confluències en un interval’, del Museu Abelló de Mollet del Vallès.

Editora del portal Mur Crític, plataforma de recursos documentals d’art i pensament contemporani. Forma part del comitè científic de la revista Emblecat.

Dirigeix els curs de “Comissariat i muntatge d’exposicions” i el taller “Crítica d’Art”
de l’Associació Catalana de Crítics d’Art.

Professora del Màster en Disseny i Direcció de Projectes Expositius i del Màster en Exteriorisme: Esdeveniments i Espais Efímers per la UPF, Universitat Pompeu Fabra i ELISAVA, escola superior de disseny. Responsable i professora de cursos de “Gestió Cultural” i “Muntatge d’exposicions” per a la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España). Ha estat professora del Màster en Produccions Editorials per la Universitat d’ Alcalá de Henares.

Gestió Cultural de Guerrilla

Gestión Cultural de Guerrilla

Aquí teniu l’storify d’un alumne del curs.

Objectiu:

Un taller teórico-práctico sobre la realidad de la gestión cultural y de eventos en la era de la sociedad red. Nosotros, probablemente como muchos proyectos pequeños y dedicados a contenidos muy específicos en el contexto cultural, hemos sufrido los procesos de producción de los medios generalistas. No aparecer un día en prensa porque justo ese día coincide conque un famoso del cine ha decidido echar una meadita en cualquier esquina; aglutinar la asistencia de medios en una rueda de prensa en función del rango del político que asista a la misma y tener que ver cómo se desvía el tema de conversación a cuestiones que no tienen que ver con la actividad presentada; tener que
responder a preguntas que denotan en tu interlocutor periodístico desinformación, prisas y falta de rigurosidad; asistir atónitos al hecho de que una TV decida enviar a un operador de cámara a la única actividad a la que no tiene sentido que asista: una proyección… y mientras tanto en Internet todo ocurre de una manera diferente: hiperconexión, trending topics, rankings, comunicación desprejuiciada, flash mobs…

¿Cómo programamos nuestras actividades en este contexto?

Dirigit a

Creatius, gestors culturals, professorat en general, artistes i dissenyadors, gent interessada en la cultura en general.

Docent

Pedro Jiménez ZEMOS98

Dates

20, 21 i 22 de setembre de 2012

Horaris

Els dies 20 i 21 de 17 a 21h. Dia 22 de 10 a 14h i de 16 a 19h.

Duració i format

El curs té una durada total de 15 hores. Curs presencial.

Nombre de participants

Mínim 10 i màxim 13. Si portes el teu portàtil millor però l’ideal és que portis preguntes.

Lloc

TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota

150 €

Informació i inscripció

tinacodina@gmail.com
971 718 786

Per a la realització del curs és imprescindible un mínim de 10 inscripcions.

Metodología

Aunque el taller contenga en sí misma pequeñas cápsulas teóricas usaremos técnicas para la elaboración de proyectos así como dinámicas de participación y juegos. Gestionar jugando es una propuesta abierta y dinámicas de metodologías de participación y trabajo en grupo que generan procesos más horizontales y creativos. Pensar y hacer a veces quedan separados por grandes abismos, nosotros queremos tender puentes entre ambos.

Programa del curso

El taller de Gestión Cultural de Guerrilla funcionará en si mismo como un espacio de acción y reflexión conjunta sobre nuestras prácticas culturales. Los temas que aquí vamos a hablar pivotan sobre una serie de conceptos clave:

Un poco de ¿Qué es ZEMOS98? Y algunos casos prácticos

• Experimentación de formatos.
• Audiovisual integrado.
• Educación expandida.

¿Dónde estamos? Contexto sociocultural
• De átomos a bits.

• Convergencia cultural.
• Identidades múltiples.
• Inteligencia colectiva.

• Teoría de la larga cola.
• Procomún

¿Como hacer un proyecto sin despertar a un volcán?
• Elegir un pretexto.

• Espigar su contexto.
• Editar i escribir el texto.
• La recontextualización

¿Como “producomunicar” nuestro proyecto?
• Actitud i filosofía 2.0.
• Utopía crítica.

• Actitud más que tecnología.
• En beta.
• Transparencia.

• Comunidad.
• Comunicación es contenido.
• Gestionar jugando.

Colofón

• Los 10 mandamientos de Hestora para la Gestión Cultural.

Sobre ZEMOS98

ZEMOS98 es un equipo de trabajo que convive con la sociedad red, que converge
y se asocia temporalmente, tejiendo relaciones i generando comunidades.

ZEMOS98 es cultura libre, procomún y remezcla.

ZEMOS98 es educación expandida, comunicación en beta y audiovisual integrado.

ZEMOS98 es mediación tecnológica i experimentación de contenido y formatos.

Nous models de treball en les arts escèniques.

CURS
Nous models de treball en les arts escèniques

Aquí teniu l’storify del curs.

Objectiu:
L’objectiu és analitzar el nou panorama obert en el sector de les arts de l’espectacle arran dels canvis de finançament institucional provocats per la crisi econòmica i assajar possibles sortides viables des del punt de vista econòmic i professional.

Dirigit a:
Professionals del món de les arts escèniques tant de l’àmbit de la gestió (productors i programadors de l’àmbit públic i privat),  com a creadors. Estudiants d’arts escèniques.

Impartit per:
Josep R Cerdà.
Amb la col·laboració de José Martret (La Casa de la Portera. Madrid), Pep Garcia-Pascual (Pàrking Shakespeare) , el 33 Encontre Internacional de Compositors i Kaleuxe.

Dates: 29 i 30 de Novembre i 1 de desembre de 2012

Horaris:
Dijous assistència a l’espectacle Todos Caníbales. (al Teatre Xesc Forteza)
Divendres 17-20h. curs (a Tres. Serveis Culturals)
20’30h Col·loqui obert. (a Kaleuxe)
Dissabte. 10:30-13:30h. curs (a Tres. Serveis Culturals)

Duració i format
És un curs presencial d’una durada de 6 hores.
Es complementa amb l’assistència a la òpera experimental Todos Caníbales (dins la programació del 33 Encontre Internacional de Compositors) en la que els assistents al curs tendran butaca reservada i amb un col·loqui obert amb els components de Todos Caníbales i altres professionals locals que estan experimentant nous models de treball a les arts escèniques (els assistents també tendran cadira reservada al col·loqui, ja que estarà obert al públic que vulgui assistir.

Participants
Mínim 10 i màxim 13.

Lloc de realització del curs:
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Lloc de realització del col·loqui obert:
KALEUXE
Pl. Banc de l’Oli, 10, baixos. Palma

Quota:
65€

Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com

Per a la realització del curs serà imprescindible un mínim de 10 inscripcions.

Forma de treball

El curs s’estructura en dues sessions presencials de 3 hores cada una. A la primera s’analitzaran els nous conceptes de producció i exhibició sorgits en l’àmbit de la cultura aplicats a les arts escèniques. La metodologia serà col·laborativa i adaptada a la realitat professional i experiència dels participants.

La segona sessió serà eminentment pràctica, i els participants desenvoluparan projectes concrets relacionats amb la seva pròpia experiència i perfil professional i aplicables al seu àmbit de treball, sigui la producció i distribució de teatre i dansa o bé l’exhibició.

El curs està associat a dues activitats: una és la assistència a l’òpera experimental Todos Caníbales programada a l’Encontre Internacional de Compositors i l’altra és un col·loqui obert després de la primera sessió teòrica en el que s’ha convidat a participar a diferents persones relacionades amb nous formats en les arts escèniques com José Martret (La casa de la portera. Madrid), microteatre, teatre de barra, Trampateatre…

Programa curs

Dijous 29 de novembre a les  21h Teatre Xesc Forteza: Assistència a l’òpera experimental Todos Caníbales, dins la programació del 33 Encontre Internacional de Compositors.

Sessió 1. Divendres 17-20h. Tres. Serveis Culturals

-Els canvis provocats per la crisi en les arts escèniques. Les noves relacions públic-privat. (Subvencions, circuits, fires… els models passats i noves oportunitats sorgides de l’actual panorama).

-Pensament i estratègies 2.0 aplicades a la producció i distribució escènica. Des de la creació a la comunicació i venda. Dinàmiques col·laboratives i la seva influència en la gestió.

-Els nous formats de producció i exhibició (salas ultraalternatives, microteatre, explotació d’espais no convencionals, coproduccions, residències de treball, crowdfunding, clubs d’espectadors… ) i la seva viabilitat.

Anàlisi de casos i espai de treball i debat.

-José Martret (La Casa de la Portera. Madrid)

-Pep Garcia-Pascual (Pàrking Shakespeare)

20’30h. Kaleuxe Col·loqui obert on participaràn:

-Equip de Todos Caníbales, que explicaran el procés creatiu de la òpera experimental.

-José Martret (La Casa de la Portera. Madrid)

-Pep Garcia-Pascual (Pàrking Shakespeare)

– Joan Porcel (El Somni Produccions)

– Diego Ingold (TrampaTeatre)

– Miquel Ferrer (Cultura a Casa)

– Natàlia Rabassa i Javier Matesanz (Teatre de Barra)

– Bernat Català (Idealogia)

(Obert al públic que vulgui assistir.)

Sessió 2. Dissabte. 10:30-13:30h. Tres. Serveis Culturals

-Taller pràctic. De les idees als projectes. Aconseguir la credibilitat venent conceptes nous. Disseny de projectes de producció i explotació escènica innovadors i la seva materialització en temps difícils.

Biografia del docent.

Josep R. Cerdà. Nascut a Palma el 1971 es va llicenciar en filologia catalana el 1993. Com a director, ha dirigit més d’una quinzena d’espectacles teatrals (la majoria amb la companyia Teatredequè) i alguns curtmetratges. Com a autor i dramaturg ha estrenat, a més de peces pròpies com Calor, Fotos de Petra i les adaptacions d’Un enemic del poble d’Ibsen i L’oncle Vània de Txèkhov.

En l’àmbit docent, fa classes a secundària des del 1996 i ha format part de l’organització durant deu anys dels Encontres de teatre en català a l’ensenyament secundari, així com de la Trobada d’audiovisuals en català en l’ensenyament secundari. També ha impartit formació a professors en les àrees d’arts escèniques i audiovisuals.

Va ser guardonat amb el premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel de l’Obra Cultural Balear. Ha format part dels jurats dels premis Teatre Principal de Palma, Pare Colom d’Inca, Llorenç Moyà de Binissalem, premi Guillem d’Efak de Vilafranca i premi Born de Ciutadella

Ver delegat d’arts escèniques del Govern dels Illes Balears entre 2007 i 2011 i, com a tal, responsable de la projecció exterior del teatre i la dansa de les Balears i va formar part del Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música de l’INAEM fins al 2011.

Actualment, a més de participar regularment com a autor i director en el Microteatre de Palma (estrenant-hi les peces “Merceria” i “ Més enllà de la mar”, col·labora en tasques de producció, direcció i dramatúgia amb la companyia Produccions de Ferro, amb la qual prepara l’espectacle “Víctor i el monstre”, coproduït amb la companyia aragonesa Esencia Producciones i la catalana Anna Roca.