Coaching per a creadors Comunicació i presentació de la trajectòria professional

Coaching per a creadors. Comunicació i presentació  de la trajectòria professional


Dirigit a:

Creadors diversos, agents culturals, gestors, curators…

Docent
Joan Morey
Dates
30 i 31 de Març de 2012 2, 3 i 4 d’Abril de 2012
De 17 h a 20 h.
*excepte dissabte 31: de 10:30 a 13:30h.

Duració i format
15 hores distribuïdes en 5 sessions de 3 h. Curs presencial.

Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota
150 €


Objetius
Curs orientat a oferir suport metodològic al creador en l’organització de l’obra (documentació, catalogació i ordenació de la producció; anàlisi, descripció i fitxes tècniques), en la fase de presentación de la trajectòria professional (statement, perfil biogràfic, currículum, dossier visual o audiovisual…), així com en la comunicació de les seves obres o projectes (estructuració de discurs) i en la gestió i divulgació
de la producció artística (distribució-tradicional i nous formats, intercanvi d’informació, entorn web 2.0).

Forma de treball
El curs s’articula en 5 sessions presencials de tres hores cadascuna. La seva fi és construir un espai per a l’ordenació i la presentació del treball d’un creador per tal d’integrar-lo de forma eficaç en el context de l’Art. A més dels continguts de cada sessió (exposats a continuació) un dels objectius del curs és comprendre el marc d’actuació i el seu funcionament per arribar a ser un professional en l’àmbit cultural.
La participació i el diàleg entre docent i assistents pretén obrir vies d’anàlisis i valoració d’intencions que estableixin pautes d’aprenentatge ajustades a la situació artística de cada assistent.

Programa Curs
Divendres 30_Sessió 1
Introducció
• Presentació i anàlisi del marc d’actuació artística.
• La figura de l’“agent cultural” i la diversificació del sector especialitzat.
• L’espai d’actuació: l’exposició convencional (individual o col·lectiva), el projecte específic (sitespecific) i
altres alternatives a l’exposició.
Articulació de discurs
• Mètodes per articular un discurs artístic.
Dissabte 31_Sessió 2
Documentació i sistemes d’organització d’obres o projectes
• La importància del registre documental.
• Elaboració correcta de fitxes tècniques, descripció i informació addicional.
• Mètodes d’ordenació, valoració i anàlisi de la trajectòria artística.
Statement, perfil biogràfic i cv
• Què és i perquè serveix un statement o declaració d’intencions?
• Eines pràctiques per al desenvolupament d’un statement.
• Elaboració del perfil biogràfic breu i l’espai curricular o curriculum vitae.
Dilluns 2_ Sessió 3
Preparació de materials per a l’entorn gràfic
• Coneixements imprescindibles per a la comunicació i divulgació d’arxius.
• Tractament i optimització de la imatge en suports impresos i digitals (format de fitxers, grandàries,
compressió, resolució…).
• Formats de documentació (del portfoli convencional al showreel en qualsevol suport digital).
• Gestió, divulgació i distribució d’obres en suport audiovisual (plataformes específiques per a vídeo,
distribució d’arxius multimèdia -podcasting, sistemes de re-difussió i llocs web d’ús lliure).
Suports impresos
• Introducció al llenguatge i argot propi de l’àmbit de les arts gràfiques.
• La figura del dissenyador gràfic, l’editor de continguts o el departament de publicacions.
• Breu anàlisi de l’entorn editorial (revistes d’art i altres espais d’influència).
Presentació i divulgació en altres formats
• Presentacions del treball en format digital (suport pdf, powerpoint, keynote…) i la utilització de
dispositius electrònics (smartphones i tablets).Dimarts 3_Sessió 4
Articulació de discurs i speech training
• Mètodes per articular un discurs artístic -tant de forma oral com a escrita.
• Trucs per parlar en públic.
• Presentació, discussió i diàleg amb l’“agent cultural”, mitjans de comunicació de masses o audiència.
Dimecres 4_Sessió 5
Comunicació i divulgació on-line
• Espai de difusió en internet (espai web, blog, microsites, portfoli on-line), divulgació per correu
electrònic (e-mailing), butlletí informatiu (newsletter)…
• Divulgació a través de comunitats virtuals i les xarxes socials com a espais d’infiltració (posts, creació
de notícies, esdeveniments…).
L’espai web efectiu
• Estètica i accessibilitat (forma de presentació i formats).
• Estructura i organització de continguts (estratègia).
• Entendre a l’usuari (comportament i navegació).
Relació amb la premsa
• Nota o dossier de premsa (Press Release), fulla de sala o informació addicional.
• Treball en xarxa, enviament i intercanvi d’arxius.
• “El núvol” o l’espai virtual.

Biografia del Responsable
Joan Morey (Mallorca, 1972) viu i treballa des de Barcelona. Llicenciat i D.E.A. en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Sobre la base de la seva trajectòria personal ha realitzat diversos comissariats d’exposicions i ha format part de nombrosos jurats de premis i altres convocatòries.
Durant dos anys consecutius va treballar com a jurat, coordinador i seguiment de projectes en la convocatòria pública BCN_Producció’10/11/12 a La Capella (ICUB, Institut de Cultura de Barcelona). D’altra banda va ser creador de ARXIU_DOSSIERS, un arxiu documental que realitzava un mapatge del panorama de la creació a Catalunya (encàrrec de la Generalitat per a l’Antic Centre d’Art Santa Mónica:
CASM). En la actualitat combina el seu treball artístic amb la docència i el coaching, principalment en el sector audiovisual i de màrqueting artístic.
Com a formador de professionals en aquest àmbit col·labora com a expert convidat en el master on-line IL3 (Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona) i ha impartit conferències, seminaris, workshops (en diverses Universitats d’Art, moda i disseny, escoles d’Art i institucions privades-Univesitat de Barcelona, IED a Madrid, Elisava, Escola Massana, A*STUDY… etc) tant en matèries properes als temes que abasta el seu treball artístic com sobre la relació i contaminacions entre sectors creatius que predominen en els nous corrents de la creació contemporània.

D’altra banda va ser director d’art i estratègia de la trobada internacional MET_2005, els objectius de la qual eren generar un fòrum de discussió i debat entorn de l’arquitectura, el cinema i la moda entre docents i estudiants d’aquestes disciplines (Barcelona) o del Programa d’Art i nous mitjans de l’Espai MOVISTAR (Barcelona).

2.0 com a filosofia o estratègia per a la supervivència?

“2.0 com a filosofia o estratègia per a la supervivència? De la comunicació a la programació, gestió i finançament.”

Aquí podeu mirar l’storify del curs.

Docent
Cristina Riera
Dates
Divendres 11 de maig de 17 h. a 20 h.
Dissabte 12 de maig de 10’30h. a 13’30h.
Duració i format
6 hores distribuïdes en 2 sessions de 3 h. Curs presencial.

Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota
60 €
Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com
971 718 786

Dirigit a:

Gestors culturals, creadors i agents culturals.

Forma de treball:
El curs s’estructura en dues sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament parteix d’una primera part introductòria a cada sessió per tal presentar alguns conceptes claus, elements a tenir en compte i oferir algunes pistes sobre noves metodologies de treball i nous reptes i oportunitats. A continuació es planteja un espai de treball i debat compartit, d’aprenentatge horitzontal i col·laboratiu, a  partir d’experiències concretes suggerides per tots els participants per a la seva anàlisi.

Programa curs
Sessió 1_Divendres 11 de maig, 17-20h.
• Per què una estratègia de comunicació 2.0?
• 2.0 com a actitud i filosofia.
• De màrqueting a comunicació entre persones.
• Qui genera avui continguts, qui els difon, qui els avalua? Qui són els especialistes, qui són els prescriptors?
• Identitat digital: Com es genera, qui la crea?
• Persones node, persones marca, persones radar.
• Oportunitats i perills del 2.0.
• Com plantejar una estratègia de comunicació digital? Conceptes, eines, temporalització, monitorització.
• Noves competències necessàries.
• Anàlisi de casos i espai de treball i debat.
Sessió 2 _Dissabte 12 de maig, 10:30-13:30h.
• Col·laboració, coproducció, co-creació, co-gestió, coworking, crowdsourcing… Els co i els crowd
estan de moda. Conseqüència, oportunitat o estratègia de supervivència?
• Noves formes de gestió: Com les xarxes socials poden contribuir a establir noves dinàmiques
col·laboratives.
• Nous formats: de programació, de co-creació, d’exhibició.
• Alguns exemples. Presentació i debat.
• Noves vies de finançament: Crowdfunding.Biografia de la responsable

Cristina Riera (Mallorca, 1972) viu i treballa des de Barcelona.
Llicenciada en Història de l’Art, gestora, consultora i comunicadora cultural, amb experiència en diferents àmbits.
Coordinadora general del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, des de 1996. Membre de la Junta directiva de la APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya) i responsable de comunicació des de desembre de 2011.
Ha treballat més de 10 anys a Trànsit Projectes, com a Responsable del Àrea de R+D+i, i desenvolupant projectes de consultoria cultural, gestió de projectes i equipaments culturals, projectes internacionals, i tasques de comunicació cultural.
Membre del consell de direcció de Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró (Barcelona) des del 2005.
Ha participat en projectes de consultoria cultural per a diferents entitats i institucions culturals (Ajuntament de Barcelona (assessora del Pla Estratègic Cultural de Barcelona), Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona, Espai Cultural Caja Madrid, Caixa Sabadell, La Caldera). Ha coordinat projectes artístics diversos nacionals i internacionals i col·laborat amb artistes com Eulàlia
Valldosera. Coordinadora del mòdul d’Indústries Culturals del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de  Barcelona (2005, 2007) i tutora de projectes finals 2009 – 2011.
En aquests moments treballa com a freelance en projectes vinculats a plataformes digitals, impartint cursos i explorant noves dinàmiques col·laboratives.

“I JO QUÈ SÉ?” Eines per a la gestió de la informació i comunicació social

“I JO QUÈ SÉ? Eines per a la  gestió de la informació i comunicació social”

Aquí podeu llegir l’ storify del curs.

Avui en dia la comunicació a través de les xarxes socials és imprescindible i no ho és menys per a la gent que treballam en cultura. Les eines de comunicació on-line van apareixent de manera molt ràpida i moltes vegades ens pensam que les sabem manejar i només estam utilitzant una petita part de les possibilitats que ens ofereixen. Altres vegades ens costa saber com funcionen i, sobretot, per què serveixen.
Amb aquest curs hem volgut que Tona Pou ens doni a conèixer diferents eines de gestió de la informació i comunicació social. Saber com usar-les segons els nostres objectius. Tenir una idea del que volem dir i com fer-ho arribar als nostres públic potencials. Tenir un punt de partida per desenvolupar habilitats digitals. En definitiva, que ens expliqui de manera pràctica que significa la presència a Internet i com podem fer servir certes eines per a la difusió i promoció de les nostres activitats i projectes.
Dirigit a:
Gestors culturals, creadors i agents culturals.
Impartit per:
Tona Pou
Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma
Horari
25, 26, 27 i 28 de juny de 2012 De 17 a 20h.
Quota
100 €

Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com
971 718 786
Duració i format
12 hores distribuïdes en 4 sessions de 3 h.  Curs presencial.

Forma de treball
El curs s’estructura en quatre sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament
parteix d’una primera sessió introductòria per tal presentar alguns conceptes claus, elements a
tenir en compte. A continuació es planteja un espai de treball on s’analitzaran diferents
plataformes tant de recerca d’informació, xarxes socials o de monitorització.

Programa curs
Sessió 1_Dilluns 25 de juny, 17-20h.
INTRODUCCIÓ
• Què és comunicació social, perquè són importants les xarxes socials, com les podem fer servir i presentació del nou entorn social.
• Presència on-line.
• Web corporativa: web estàtica i web dinàmica.
• Planejar la visibilitat: què deim – contingut original. què difonem – contingut d’altres en quins canals.
• Escolta activa. mirar què es diu de nosaltres. mirar què fa la competència. paraules clau. saber on apareixen i què diuen.
• Definir públic objectiu i audiència.
Sessió 2_Dimarts 26 de juny, 17-20h.
ESTRATÈGIA EN MITJANTS SOCIALS
• Fonts d’informació.
• Recerca de fonts: blogs, mitjans: RSS – reader, Menéame, Huffington post, Google alerts.
• Eines d’enmagatzament d’informació: socialbookmarking, delicious, evernote, dropbox.
• Definir públic objectiu i audiència.
• La web – continguts, estructura i navegació. Sessió 3_Dimecres 27 de juny, 17-20h.
XARXES SOCIALS
• Concepte de xarxa social. Xarxes horitzontals i xarxes verticals.
• Continguts a distribuir i registre de comunicació.
• Facebook: pàgines i perfils, administrar pàgines, pujar informació, estadístiques i adds.
• Twitter: recerca following/ followers, llistes, hastags, usos, conversar, RSS, difondre i escoltar.
Sessió 4_Dijous 28 de juny, 17-20h.
ALTRES XARXES I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS. MONITORITZACIÓ
• Altres: linkedin, pinterest, flickr/500px, youtube, tumblr, posterous.
• Difusió de continguts: Posterous, Hootsuite, Tweetdeck, IFFFT, botize.
• Monitorització: social mention, Tweetreach, Social Bro, FB insights, Google alerts.

Biografia de la responsable
Tona Pou (Mallorca)
Me faig dir estratega en Internet social, què és el mateix que dir: molt poca cosa. Els meus clients me paguen per desar-los la paradeta on-line, i en els darrers anys he hagut de desenvolupar una partida d’aptituds i entendre una partida de coses que tenc tan interioritzades que crec que tothom les coneix. I no. I me sorprèn perquè no és difícil.
Intentaré fer-vos una idea sobre eines per facilitar-vos la vida, saber com les podeu usar per obtenir el que voleu. Serà el mínim imprescindible perquè pogueu saber de què va el tema aquest “d’Internet” i plantejar-vos treure’n partit. Haurem d’aprofitar bé les 12 hores del curs!.