2.0 com a filosofia o estratègia per a la supervivència?

“2.0 com a filosofia o estratègia per a la supervivència? De la comunicació a la programació, gestió i finançament.”

Aquí podeu mirar l’storify del curs.

Docent
Cristina Riera
Dates
Divendres 11 de maig de 17 h. a 20 h.
Dissabte 12 de maig de 10’30h. a 13’30h.
Duració i format
6 hores distribuïdes en 2 sessions de 3 h. Curs presencial.

Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota
60 €
Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com
971 718 786

Dirigit a:

Gestors culturals, creadors i agents culturals.

Forma de treball:
El curs s’estructura en dues sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament parteix d’una primera part introductòria a cada sessió per tal presentar alguns conceptes claus, elements a tenir en compte i oferir algunes pistes sobre noves metodologies de treball i nous reptes i oportunitats. A continuació es planteja un espai de treball i debat compartit, d’aprenentatge horitzontal i col·laboratiu, a  partir d’experiències concretes suggerides per tots els participants per a la seva anàlisi.

Programa curs
Sessió 1_Divendres 11 de maig, 17-20h.
• Per què una estratègia de comunicació 2.0?
• 2.0 com a actitud i filosofia.
• De màrqueting a comunicació entre persones.
• Qui genera avui continguts, qui els difon, qui els avalua? Qui són els especialistes, qui són els prescriptors?
• Identitat digital: Com es genera, qui la crea?
• Persones node, persones marca, persones radar.
• Oportunitats i perills del 2.0.
• Com plantejar una estratègia de comunicació digital? Conceptes, eines, temporalització, monitorització.
• Noves competències necessàries.
• Anàlisi de casos i espai de treball i debat.
Sessió 2 _Dissabte 12 de maig, 10:30-13:30h.
• Col·laboració, coproducció, co-creació, co-gestió, coworking, crowdsourcing… Els co i els crowd
estan de moda. Conseqüència, oportunitat o estratègia de supervivència?
• Noves formes de gestió: Com les xarxes socials poden contribuir a establir noves dinàmiques
col·laboratives.
• Nous formats: de programació, de co-creació, d’exhibició.
• Alguns exemples. Presentació i debat.
• Noves vies de finançament: Crowdfunding.Biografia de la responsable

Cristina Riera (Mallorca, 1972) viu i treballa des de Barcelona.
Llicenciada en Història de l’Art, gestora, consultora i comunicadora cultural, amb experiència en diferents àmbits.
Coordinadora general del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, des de 1996. Membre de la Junta directiva de la APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya) i responsable de comunicació des de desembre de 2011.
Ha treballat més de 10 anys a Trànsit Projectes, com a Responsable del Àrea de R+D+i, i desenvolupant projectes de consultoria cultural, gestió de projectes i equipaments culturals, projectes internacionals, i tasques de comunicació cultural.
Membre del consell de direcció de Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró (Barcelona) des del 2005.
Ha participat en projectes de consultoria cultural per a diferents entitats i institucions culturals (Ajuntament de Barcelona (assessora del Pla Estratègic Cultural de Barcelona), Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Badalona, Espai Cultural Caja Madrid, Caixa Sabadell, La Caldera). Ha coordinat projectes artístics diversos nacionals i internacionals i col·laborat amb artistes com Eulàlia
Valldosera. Coordinadora del mòdul d’Indústries Culturals del Màster de Gestió Cultural de la Universitat de  Barcelona (2005, 2007) i tutora de projectes finals 2009 – 2011.
En aquests moments treballa com a freelance en projectes vinculats a plataformes digitals, impartint cursos i explorant noves dinàmiques col·laboratives.

“I JO QUÈ SÉ?” Eines per a la gestió de la informació i comunicació social

“I JO QUÈ SÉ? Eines per a la  gestió de la informació i comunicació social”

Aquí podeu llegir l’ storify del curs.

Avui en dia la comunicació a través de les xarxes socials és imprescindible i no ho és menys per a la gent que treballam en cultura. Les eines de comunicació on-line van apareixent de manera molt ràpida i moltes vegades ens pensam que les sabem manejar i només estam utilitzant una petita part de les possibilitats que ens ofereixen. Altres vegades ens costa saber com funcionen i, sobretot, per què serveixen.
Amb aquest curs hem volgut que Tona Pou ens doni a conèixer diferents eines de gestió de la informació i comunicació social. Saber com usar-les segons els nostres objectius. Tenir una idea del que volem dir i com fer-ho arribar als nostres públic potencials. Tenir un punt de partida per desenvolupar habilitats digitals. En definitiva, que ens expliqui de manera pràctica que significa la presència a Internet i com podem fer servir certes eines per a la difusió i promoció de les nostres activitats i projectes.
Dirigit a:
Gestors culturals, creadors i agents culturals.
Impartit per:
Tona Pou
Lloc
TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma
Horari
25, 26, 27 i 28 de juny de 2012 De 17 a 20h.
Quota
100 €

Informació i inscripció
tinacodina@gmail.com
971 718 786
Duració i format
12 hores distribuïdes en 4 sessions de 3 h.  Curs presencial.

Forma de treball
El curs s’estructura en quatre sessions presencials de 3 hores cada una. El plantejament
parteix d’una primera sessió introductòria per tal presentar alguns conceptes claus, elements a
tenir en compte. A continuació es planteja un espai de treball on s’analitzaran diferents
plataformes tant de recerca d’informació, xarxes socials o de monitorització.

Programa curs
Sessió 1_Dilluns 25 de juny, 17-20h.
INTRODUCCIÓ
• Què és comunicació social, perquè són importants les xarxes socials, com les podem fer servir i presentació del nou entorn social.
• Presència on-line.
• Web corporativa: web estàtica i web dinàmica.
• Planejar la visibilitat: què deim – contingut original. què difonem – contingut d’altres en quins canals.
• Escolta activa. mirar què es diu de nosaltres. mirar què fa la competència. paraules clau. saber on apareixen i què diuen.
• Definir públic objectiu i audiència.
Sessió 2_Dimarts 26 de juny, 17-20h.
ESTRATÈGIA EN MITJANTS SOCIALS
• Fonts d’informació.
• Recerca de fonts: blogs, mitjans: RSS – reader, Menéame, Huffington post, Google alerts.
• Eines d’enmagatzament d’informació: socialbookmarking, delicious, evernote, dropbox.
• Definir públic objectiu i audiència.
• La web – continguts, estructura i navegació. Sessió 3_Dimecres 27 de juny, 17-20h.
XARXES SOCIALS
• Concepte de xarxa social. Xarxes horitzontals i xarxes verticals.
• Continguts a distribuir i registre de comunicació.
• Facebook: pàgines i perfils, administrar pàgines, pujar informació, estadístiques i adds.
• Twitter: recerca following/ followers, llistes, hastags, usos, conversar, RSS, difondre i escoltar.
Sessió 4_Dijous 28 de juny, 17-20h.
ALTRES XARXES I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS. MONITORITZACIÓ
• Altres: linkedin, pinterest, flickr/500px, youtube, tumblr, posterous.
• Difusió de continguts: Posterous, Hootsuite, Tweetdeck, IFFFT, botize.
• Monitorització: social mention, Tweetreach, Social Bro, FB insights, Google alerts.

Biografia de la responsable
Tona Pou (Mallorca)
Me faig dir estratega en Internet social, què és el mateix que dir: molt poca cosa. Els meus clients me paguen per desar-los la paradeta on-line, i en els darrers anys he hagut de desenvolupar una partida d’aptituds i entendre una partida de coses que tenc tan interioritzades que crec que tothom les coneix. I no. I me sorprèn perquè no és difícil.
Intentaré fer-vos una idea sobre eines per facilitar-vos la vida, saber com les podeu usar per obtenir el que voleu. Serà el mínim imprescindible perquè pogueu saber de què va el tema aquest “d’Internet” i plantejar-vos treure’n partit. Haurem d’aprofitar bé les 12 hores del curs!.

Gestió Cultural de Guerrilla

Gestión Cultural de Guerrilla

Aquí teniu l’storify d’un alumne del curs.

Objectiu:

Un taller teórico-práctico sobre la realidad de la gestión cultural y de eventos en la era de la sociedad red. Nosotros, probablemente como muchos proyectos pequeños y dedicados a contenidos muy específicos en el contexto cultural, hemos sufrido los procesos de producción de los medios generalistas. No aparecer un día en prensa porque justo ese día coincide conque un famoso del cine ha decidido echar una meadita en cualquier esquina; aglutinar la asistencia de medios en una rueda de prensa en función del rango del político que asista a la misma y tener que ver cómo se desvía el tema de conversación a cuestiones que no tienen que ver con la actividad presentada; tener que
responder a preguntas que denotan en tu interlocutor periodístico desinformación, prisas y falta de rigurosidad; asistir atónitos al hecho de que una TV decida enviar a un operador de cámara a la única actividad a la que no tiene sentido que asista: una proyección… y mientras tanto en Internet todo ocurre de una manera diferente: hiperconexión, trending topics, rankings, comunicación desprejuiciada, flash mobs…

¿Cómo programamos nuestras actividades en este contexto?

Dirigit a

Creatius, gestors culturals, professorat en general, artistes i dissenyadors, gent interessada en la cultura en general.

Docent

Pedro Jiménez ZEMOS98

Dates

20, 21 i 22 de setembre de 2012

Horaris

Els dies 20 i 21 de 17 a 21h. Dia 22 de 10 a 14h i de 16 a 19h.

Duració i format

El curs té una durada total de 15 hores. Curs presencial.

Nombre de participants

Mínim 10 i màxim 13. Si portes el teu portàtil millor però l’ideal és que portis preguntes.

Lloc

TRES SERVEIS CULTURALS
Corderia 15, baixos. Palma

Quota

150 €

Informació i inscripció

tinacodina@gmail.com
971 718 786

Per a la realització del curs és imprescindible un mínim de 10 inscripcions.

Metodología

Aunque el taller contenga en sí misma pequeñas cápsulas teóricas usaremos técnicas para la elaboración de proyectos así como dinámicas de participación y juegos. Gestionar jugando es una propuesta abierta y dinámicas de metodologías de participación y trabajo en grupo que generan procesos más horizontales y creativos. Pensar y hacer a veces quedan separados por grandes abismos, nosotros queremos tender puentes entre ambos.

Programa del curso

El taller de Gestión Cultural de Guerrilla funcionará en si mismo como un espacio de acción y reflexión conjunta sobre nuestras prácticas culturales. Los temas que aquí vamos a hablar pivotan sobre una serie de conceptos clave:

Un poco de ¿Qué es ZEMOS98? Y algunos casos prácticos

• Experimentación de formatos.
• Audiovisual integrado.
• Educación expandida.

¿Dónde estamos? Contexto sociocultural
• De átomos a bits.

• Convergencia cultural.
• Identidades múltiples.
• Inteligencia colectiva.

• Teoría de la larga cola.
• Procomún

¿Como hacer un proyecto sin despertar a un volcán?
• Elegir un pretexto.

• Espigar su contexto.
• Editar i escribir el texto.
• La recontextualización

¿Como “producomunicar” nuestro proyecto?
• Actitud i filosofía 2.0.
• Utopía crítica.

• Actitud más que tecnología.
• En beta.
• Transparencia.

• Comunidad.
• Comunicación es contenido.
• Gestionar jugando.

Colofón

• Los 10 mandamientos de Hestora para la Gestión Cultural.

Sobre ZEMOS98

ZEMOS98 es un equipo de trabajo que convive con la sociedad red, que converge
y se asocia temporalmente, tejiendo relaciones i generando comunidades.

ZEMOS98 es cultura libre, procomún y remezcla.

ZEMOS98 es educación expandida, comunicación en beta y audiovisual integrado.

ZEMOS98 es mediación tecnológica i experimentación de contenido y formatos.